Iako postoje sličnosti između savjetovanja i projektiranja, svrha i pristup su u potpunosti različiti. Svrha savjetovanja jest smanjenje troškova.

Definirajmo nekoliko skrivenih troškova. Sporo računalo ili internet je trošak. Trošak je iz razloga što se u jedinici vremena odradi manje posla, na nezadovoljstvo i radnika i odgovorne osobe. Printanje je također trošak, dok digitalna razmjena dokumenata, skladištenje i pretraživanje je daleko manji trošak.

A naj gori troškovi su oni skriveni, za koje nismo ni svjesni, a ima ih.

Neka od područja na kojim možete uštedjeti:

Kako funkcioniramo?

Skladno. Cilj je dovesti sustav na optimalnu razinu te troškove na minimum. U postizanju cilja komunikacija je najbitnija, kako sa djelatnicima i odgovornim osobama, tako i sa IT i ostalim službama. Nikome nije u interesu optuživati i samo ukazivati na probleme. Cilje je prepoznati probleme, ponuditi rješenja i pomoći u rješavanju istih.

Nije nam interesu preuzimati tuđe poslove, ni konkurirati Vašoj IT podršci, već optimizirati resurse na opće zadovoljstvo svih. Da moguće je.

Kome i zašto usluge savjetovanja?

Svima i za sve. Tu smo da savjetujemo. Nije Vam jasan telefonski račun, prikupljena ponuda za neki proizvod ili uslugu, sumljate na cijenu ili isporučenu uslugu, pomoć pri zapošljavanju... Sva područja vezana uz informatiku a i šire.

Ako radite nadogradnje i preinake, novi uredi i prostori; projektant će predvidjeti što Vam je sve potrebno te Vam ispostaviti troškovnik, a mi smo tu da provjerimo da li to odgovara Vašim potrebama, da li ima previda te da provjeravamo da li se izvođenje obavlja prema zacrtanom planu.

Cijene naših usluga ovise o potrebnom utrošenom vremenu, ali duga i kvalitetna poslovna suradnja gradi sa vremenom, slobodno se javite i isprobajte naš pristup i kvalitetu, upoznajte nas i iskoristite naša znanja i iskustva, a za cijenu ćemo se dogovarati putem na način da je prihvatljiva objema stranama.