Ag - Agency Genie je alat za vođenje i praćenje operativnih radnji poslovanja. Ako koristite aplikaciju za knjigovodstvene poslove, može sa njom komunicirati pomoću uvoza i izvoza podataka ili pomoću programskog komunikacijskog kanala.


Excel je super, ali sa brojnim, ali stvarno brojnim manama. Cilj Agency Genie aplikacije jest da prestanete koristiti nezgrapne excelice i držite sve Vam potrebne informacije na jednom mjestu.

Ag - Agency Genie je rađen na temelju stvarnih agencija i njihovih excel tablica, koje su u končanici sve eliminirane

Kako je svako poslovanje posebno na svoj način, tako je i Agency Genie aplikacija ređena da se prilagodi tim posebnostima.Ag - Agency Genie Demo aplikacije
jedna moguća varijacija - upravljanje flotom brodova


Primjer turističke agencije kojoj je primarni fokus na managementu flote brodova i pratećih resursa.

Naglasak je na rasporedu brodova, slanju istog na mail te kasnije notifikacije na mail svim uključenim partnerima pri svakoj promjeni.

Grupno fakturiranje, portali za partnere (različiti prema tipovima partnera) i razne druge popratne funkcije koje smanjuju potrebu za komunikacijom i unose transparentnost prema partnerima i pristupačnost točnim informacijama.

Ag - Agency Genie Demo 2
druga moguća varijacija - mala i srednja turistička agencija


Primjer klasične male agencije. Barata sa raznim uslugama. Samo neke usluge su odrađivane od strane te agencije, dok se ostale prebacuju na druge subjekte uz naknadu.

Prate se provizije bookera, dnevnice djelatnika, troškovi u izletima, i sl. Prate se fakturirani i nefakturirani avansi, te preostala nenaplaćena potraživanje.

Također se prate poslovi primljeni od drugih te prepušteni poslovi drugim agencijama. Automatsko slanje notifikacija na mail za određene radnje i mnoge druge funkcije i akcije koje olakšavaju svakodnevno poslovanje.

Imajte na umu da sve funkcije, akcije, izvještaji, uvozi, izvozi i sl. mogu i biti će prilagođene Vašim potrebam i željama.
Moduli aplikacije

Raspoloživi moduli

 • Agencija - Modul za unos i upravljanje zahtjeva
 • Raspored - Modul za upravljanje voznim parkom, izradu i upravljanje rasporedima
 • Financije - Modul za unos i upravljanje cijena po zahtjevu te grupno fakturiranje
 • Partneri - Modul za upravljanje partnera
 • Cjenici - Modul za unos cjenika
 • Portal za partnere - Modul za partnere, naručivanje usluga i uvid u realizirane usluge
 • E-mail notifikacija - Modul za slanje notifikacija e-mailom
 • Excel - Modul za uzvoz i izvoz Excel tablica
 • Print - Modul za printanje
 • Prebijanje - Modul za financijsko pračenje prepuštenih poslova kooperanta
 • Provizije - Modul za pračenje provizija
 • Troškovi - Modul za pračenje troškova po turi

Moduli u razvoju

 • Radni - Putni nalozi - Izrada i arhiva radnih - putnih naloga
 • Gorivo - Pračenje potrošnje goriva i održavanja vozila

Napomena: Module izrađujemo po potrebi. Novi moduli, jednako kao i stari, su raspoloživi svima po želji i potrebi.


Tehnikalije aplikacije

Ag - Agency Genie je web aplikacija. Programski kod se izvodi se na poslužitelju koji može biti na internetu ili u lokalnoj mreži. Klijenti pristupaju aplikaciji kao web stranici sa bilo kojeg modernijeg uređaja i preglednika (pametni telefoni, tableti, računala, Windows, MacOS, Android, Linux i dr.).

Korištene tehnologije su: ASP.NET 4.5, MSSQL, HTML 5, Bootstrap, jQuery...

Ag - Agenc Genie je raspoloživ kao usluga, smješten kod nas ili kao aplikacija koju možete intalirati na bilo koji windows poslužitelj ili računalo. Djeluje kao internet stranica i može joj se pristupiti sa bilo kojim preglednikom i uređajem.


 

Agency Genie

USLUGA

Agency Genie

APLIKACIJA

Sve mjesečne naplate se primjenjuju samo dok ste aktivni (za sezonce).

Mjesečna naknada

450 kn ili 60 €

Backup:
Nadogradnja:
Podrška:


Ukupna cijena

nakon 36 mjeseci aplikacija je Vaša

Backup:
Nadogradnja:
Podrška:

6624 kn ili 860 €

Backup:
Nadogradnja:
Podrška:

Dogradnje i unaprjeđenja


Opcionalno - 190 kn ili 25 €

Backup:
Nadogradnja:
Podrška:

Smještaj aplikacije


Po potrebi - 155 kn ili 20 €


Jednokratna naknada za instalaciju i modifikacije

1200 kn ili 160 €

Prvi mjesec je uključen

1200 kn ili 160 €

Svaka instalacija je jedinstvena te će biti potrebno modificirati module da odgovaraju Vašim potrebama.

NAPOMENA: Kupnjom aplikacije dobivate potrebene datoteke i podršku za pokretanje na web poslužitelju.